فارسی  
 

Option Trading Statistics

Symbol From To
Option Type Items Per Page

ContractDescriptionVolumeValueHighestLowestLast TradedPrimaryOpen InterestsChange Open InterestNumber of Active CustomersNumber of Active BrokersNumber of BuyersSettlement PriceClosing PriceClosing Price Change PercentDateAction DateReal Customers Trades Value (Buy)(IRR)Real Customers Trades Value (Sell)(IRR)Institutional Customers Trades Value (Buy)(IRR)Institutional Customers Trades Value (Cell)(IRR)Real Customers Trades Volume (Buy)(IRR)Real Customers Trades Volume (Sell)(IRR)Institutional Customers Trades Volume (Buy)(IRR)Institutional Customers Trades Volume (Sell)(IRR)Last Day Closing Price
GCTR97C1550GCTR97C1550 0 0 0 0 0 0 4 0 3300 9,022,234 4.366 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 8,644,792
GCTR97C1500GCTR97C1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 9,510,871 4.142 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 9,132,537
GCTR97C1600GCTR97C1600 0 0 0 0 0 0 33 0 7400 8,533,601 4.616 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 8,157,055
GCTR97P1500GCTR97P1500 0 0 0 0 0 0 5 0 4300 100 0 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 100
GCTR97P1550GCTR97P1550 0 0 0 0 0 0 4 0 2200 100 0 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 100
GCTR97P1600GCTR97P1600 0 0 0 0 0 0 4 0 2200 100 0 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 100
GCTR97C1650GCTR97C1650 0 0 0 0 0 0 8 0 5400 8,044,081 4.886 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 7,669,348
GCTR97P1650GCTR97P1650 0 0 0 0 0 0 4 0 2200 100 0 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 100
GCTR97C1700GCTR97C1700 0 0 0 0 0 0 2 0 2200 7,556,395 5.217 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 7,181,723
GCTR97P1700GCTR97P1700 0 0 0 0 0 0 22 0 6400 100 -44.751 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 181
GCTR97C1750GCTR97C1750 0 0 0 0 0 0 3 0 2200 7,067,914 5.580 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 6,694,309
GCTR97P1750GCTR97P1750 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 232 -55.038 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 516
GCTR97C1800GCTR97C1800 0 0 0 0 0 0 30 0 5400 6,579,690 5.997 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 6,207,383
GCTR97P1800GCTR97P1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 645 -51.829 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 1,339
GCTR97C1850GCTR97C1850 0 0 0 0 0 0 398 0 12700 8,000,000 0 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000,000
GCTR97P1850GCTR97P1850 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 1,639 -48.604 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 3,189
GCTR97C1900GCTR97C1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 5,605,600 7.026 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 5,237,567
GCTR97P1900GCTR97P1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 3,830 -45.449 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 7,021
GCTR97C1950GCTR97C1950 0 0 0 0 0 0 34 0 9500 5,121,423 7.656 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 4,757,178
GCTR97P1950GCTR97P1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 8,292 -42.336 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 14,380
GCTR97C2000GCTR97C2000 0 0 0 0 0 0 117 0 11800 6,575,000 0 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 6,575,000
GCTR97P2000GCTR97P2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 16,730 -39.313 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 27,568
GCTR97C2050GCTR97C2050 0 0 0 0 0 0 129 0 13900 6,032,353 0 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 6,032,353
GCTR97P2050GCTR97P2050 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 31,639 -36.383 2018/06/17 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 49,734
GCTR97C1550GCTR97C1550 0 0 0 0 0 0 4 0 3300 9,986,552 10.688 2018/06/18 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 9,022,234
GCTR97C1500GCTR97C1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 10,475,535 10.142 2018/06/18 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 9,510,871
GCTR97C1600GCTR97C1600 0 0 0 0 0 0 33 0 7400 9,497,571 11.296 2018/06/18 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 8,533,601
GCTR97P1500GCTR97P1500 0 0 0 0 0 0 5 0 4300 100 0 2018/06/18 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 100
GCTR97P1550GCTR97P1550 0 0 0 0 0 0 4 0 2200 100 0 2018/06/18 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 100
GCTR97P1600GCTR97P1600 0 0 0 0 0 0 4 0 2200 100 0 2018/06/18 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 100
1234
Last Update:: 6/23/2018 6:00:06 AM

Saturday, June 23, 2018 15:23

Quick Links

  Market Information

  Watches   Contact Us

         Contact us

         Business Calendar

         Export Trading Floor

         Rules & Regulations

        Offer Notices

        Futures Contracts

        Spot Market Info

        Futures Contracts

        Spot Market

 

  RSS

No. 351, Taleghani St, Vali Asr St, Tehran, Iran.

 E-Mail: international@ime.co.ir

 

All rights reserved by Iran Mercantile Exchange, 2016

Home|News|About us|Contact us|RSS