فارسی  
 

Option Trading Statistics

Symbol From To
Option Type Items Per Page

ContractDescriptionVolumeValueHighestLowestLast TradedPrimaryOpen InterestsChange Open InterestNumber of Active CustomersNumber of Active BrokersNumber of BuyersSettlement PriceClosing PriceClosing Price Change PercentDateAction DateReal Customers Trades Value (Buy)(IRR)Real Customers Trades Value (Sell)(IRR)Institutional Customers Trades Value (Buy)(IRR)Institutional Customers Trades Value (Cell)(IRR)Real Customers Trades Volume (Buy)(IRR)Real Customers Trades Volume (Sell)(IRR)Institutional Customers Trades Volume (Buy)(IRR)Institutional Customers Trades Volume (Sell)(IRR)Last Day Closing Price
GCDY97C2700GCDY97C2700 0 0 0 0 0 0 1 0 2200 15,216,860 1.018 2018/08/11 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 15,063,437
GCDY97C2800GCDY97C2800 0 0 0 0 0 0 13 0 11700 14,419,210 1.048 2018/08/11 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 14,269,605
GCDY97C2900GCDY97C2900 5 89,800,000 18,000,000 17,900,000 17,900,000 18,000,000 41 -1 171033 17,960,000 20.739 2018/08/11 2019/01/14 89,800,000 89,800,000 0 0 5 5 0 0 14,875,000
GCDY97P2700GCDY97P2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 240,445 -5.538 2018/08/11 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 254,544
GCDY97P2800GCDY97P2800 0 0 0 0 0 0 7 0 5400 318,854 -5.189 2018/08/11 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 336,308
GCDY97P2900GCDY97P2900 0 0 0 0 0 0 7 0 7400 990,000 0 2018/08/11 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 990,000
GCDY97C3000GCDY97C3000 4 58,000,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000 11 -4 10511 14,500,000 13.841 2018/08/11 2019/01/14 58,000,000 58,000,000 0 0 4 4 0 0 12,736,972
GCDY97P3000GCDY97P3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 529,532 -4.566 2018/08/11 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 554,869
GCDY97C3100GCDY97C3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 12,137,591 1.132 2018/08/11 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 12,001,724
GCDY97P3100GCDY97P3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 665,410 -4.287 2018/08/11 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 695,217
GCDY97C3200GCDY97C3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 11,419,938 1.157 2018/08/11 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 11,289,306
GCDY97P3200GCDY97P3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 823,816 -4.028 2018/08/11 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 858,395
GCDY97C3300GCDY97C3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 10,726,216 1.180 2018/08/11 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 10,601,073
GCDY97P3300GCDY97P3300 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 0 4311 1,000,000 -4.375 2018/08/11 2019/01/14 1,000,000 1,000,000 0 0 1 1 0 0 1,045,759
GCDY97C3400GCDY97C3400 0 0 0 0 0 0 45 0 15700 13,800,000 0 2018/08/11 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 13,800,000
GCDY97P3400GCDY97P3400 0 0 0 0 0 0 1 0 2200 1,213,617 -3.563 2018/08/11 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 1,258,458
GCDY97C3500GCDY97C3500 2 30,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 80 -2 29911 15,000,000 8.958 2018/08/11 2019/01/14 30,000,000 30,000,000 0 0 2 2 0 0 13,766,654
GCDY97P3500GCDY97P3500 3 3,200,000 1,200,000 1,000,000 1,200,000 1,000,000 7 0 4411 1,066,667 -40.740 2018/08/11 2019/01/14 3,200,000 0 0 3,200,000 3 0 0 3 1,800,000
GCDY97C3600GCDY97C3600 80 1,163,432,300 15,900,000 13,100,100 14,700,100 15,000,000 284 -8 71152023 14,542,904 8.907 2018/08/11 2019/01/14 968,432,700 982,081,800 194,999,600 181,350,500 67 67 13 13 13,353,471
GCDY97P3600GCDY97P3600 23 54,050,400 2,800,000 2,000,000 2,350,000 2,000,000 209 4 301185 2,350,017 -8.565 2018/08/11 2019/01/14 42,300,400 46,190,400 11,750,000 7,860,000 18 20 5 3 2,570,164
GCDY97C2700GCDY97C2700 0 0 0 0 0 0 1 0 2200 13,528,310 -11.096 2018/08/12 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 15,216,860
GCDY97C2800GCDY97C2800 0 0 0 0 0 0 13 0 11700 12,755,843 -11.535 2018/08/12 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 14,419,210
GCDY97C2900GCDY97C2900 0 0 0 0 0 0 41 0 171000 17,960,000 0 2018/08/12 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 17,960,000
GCDY97P2700GCDY97P2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 340,895 41.776 2018/08/12 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 240,445
GCDY97P2800GCDY97P2800 0 0 0 0 0 0 7 0 5400 444,858 39.517 2018/08/12 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 318,854
GCDY97P2900GCDY97P2900 0 0 0 0 0 0 7 0 7400 990,000 0 2018/08/12 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 990,000
GCDY97C3000GCDY97C3000 0 0 0 0 0 0 11 0 10500 14,500,000 0 2018/08/12 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 14,500,000
GCDY97P3000GCDY97P3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 717,354 35.469 2018/08/12 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 529,532
GCDY97C3100GCDY97C3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 10,571,024 -12.906 2018/08/12 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 12,137,591
GCDY97P3100GCDY97P3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 889,329 33.651 2018/08/12 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 665,410
1234
Last Update:: 8/16/2018 10:15:13 PM

Friday, August 17, 2018 19:01

Quick Links

  Market Information

  Watches   Contact Us

         Contact us

         Business Calendar

         Export Trading Floor

         Rules & Regulations

        Offer Notices

        Futures Contracts

        Spot Market Info

        Futures Contracts

        Spot Market

 

  RSS

No. 351, Taleghani St, Vali Asr St, Tehran, Iran.

 E-Mail: international@ime.co.ir

 

All rights reserved by Iran Mercantile Exchange, 2016

Home|News|About us|Contact us|RSS