فارسی  
 

About Markets Rules & Regulations Beneficiaries Products Warehouses Education

Option Trading Statistics

Symbol From To
Option Type Items Per Page

ContractDescriptionVolumeValueHighestLowestLast TradedPrimaryOpen InterestsChange Open InterestNumber of Active CustomersNumber of Active BrokersNumber of BuyersSettlement PriceClosing PriceClosing Price Change PercentDateAction DateReal Customers Trades Value (Buy)(IRR)Real Customers Trades Value (Sell)(IRR)Institutional Customers Trades Value (Buy)(IRR)Institutional Customers Trades Value (Cell)(IRR)Real Customers Trades Volume (Buy)(IRR)Real Customers Trades Volume (Sell)(IRR)Institutional Customers Trades Volume (Buy)(IRR)Institutional Customers Trades Volume (Sell)(IRR)Last Day Closing Price
GCTR97C1550GCTR97C1550 0 0 0 0 0 0 14 0 3300 3,698,772 1.293 2018/04/21 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 3,651,536
GCTR97C1500GCTR97C1500 0 0 0 0 0 0 4 0 2200 4,153,866 1.202 2018/04/21 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 4,104,520
GCTR97C1600GCTR97C1600 0 0 0 0 0 0 132 0 16600 2,000,000 0 2018/04/21 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000
GCTR97P1500GCTR97P1500 0 0 0 0 0 0 4 0 2200 20,421 -12.095 2018/04/21 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 23,231
GCTR97P1550GCTR97P1550 0 0 0 0 0 0 4 0 2200 39,213 -10.617 2018/04/21 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 43,871
GCTR97P1600GCTR97P1600 0 0 0 0 0 0 5 0 3300 70,323 -9.291 2018/04/21 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 77,526
GCTR97C1650GCTR97C1650 0 0 0 0 0 0 24 0 9600 2,830,393 1.466 2018/04/21 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 2,789,485
GCTR97P1650GCTR97P1650 0 0 0 0 0 0 4 0 2200 118,605 -8.106 2018/04/21 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 129,068
GCTR97C1700GCTR97C1700 2 2,600,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 2 0 2211 1,300,000 -45.617 2018/04/21 2018/07/21 2,600,000 2,600,000 0 0 2 2 0 0 2,390,465
GCTR97P1700GCTR97P1700 0 0 0 0 0 0 21 0 4300 189,304 -7.054 2018/04/21 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 203,672
GCTR97C1750GCTR97C1750 0 0 0 0 0 0 6 0 3300 2,051,580 1.588 2018/04/21 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 2,019,491
GCTR97P1750GCTR97P1750 0 0 0 0 0 0 4 0 2200 287,762 -6.058 2018/04/21 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 306,321
GCTR97C1800GCTR97C1800 0 0 0 0 0 0 44 0 9500 750,000 0 2018/04/21 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 750,000
GCTR97P1800GCTR97P1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 417,879 -5.305 2018/04/21 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 441,294
GCTR97C1550GCTR97C1550 0 0 0 0 0 0 14 0 3300 3,546,247 -4.123 2018/04/22 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 3,698,772
GCTR97C1500GCTR97C1500 0 0 0 0 0 0 4 0 2200 4,001,634 -3.664 2018/04/22 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 4,153,866
GCTR97C1600GCTR97C1600 0 0 0 0 0 0 132 0 16600 3,103,614 55.180 2018/04/22 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000
GCTR97P1500GCTR97P1500 0 0 0 0 0 0 4 0 2200 19,109 -6.424 2018/04/22 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 20,421
GCTR97P1550GCTR97P1550 0 0 0 0 0 0 4 0 2200 37,637 -4.019 2018/04/22 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 39,213
GCTR97P1600GCTR97P1600 0 0 0 0 0 0 5 0 3300 68,920 -1.995 2018/04/22 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 70,323
GCTR97C1650GCTR97C1650 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 23 -1 8611 2,000,000 -29.338 2018/04/22 2018/07/21 2,000,000 2,000,000 0 0 1 1 0 0 2,830,393
GCTR97P1650GCTR97P1650 0 0 0 0 0 0 4 0 2200 118,219 -0.325 2018/04/22 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 118,605
GCTR97C1700GCTR97C1700 2 3,200,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 2 0 2211 1,600,000 23.076 2018/04/22 2018/07/21 3,200,000 3,200,000 0 0 2 2 0 0 1,300,000
GCTR97P1700GCTR97P1700 0 0 0 0 0 0 21 0 4300 191,234 1.019 2018/04/22 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 189,304
GCTR97C1750GCTR97C1750 0 0 0 0 0 0 6 0 3300 1,906,472 -7.072 2018/04/22 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 2,051,580
GCTR97P1750GCTR97P1750 0 0 0 0 0 0 4 0 2200 293,525 2.002 2018/04/22 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 287,762
GCTR97C1800GCTR97C1800 1 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 45 1 10611 850,000 13.333 2018/04/22 2018/07/21 850,000 850,000 0 0 1 1 0 0 750,000
GCTR97P1800GCTR97P1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 429,878 2.871 2018/04/22 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 417,879
GCTR97C1850GCTR97C1850 20 11,560,000 700,000 500,000 690,000 500,000 20 0 5432 578,000 0 2018/04/22 2018/07/21 11,560,000 8,860,000 0 2,700,000 20 16 0 4 0
GCTR97P1850GCTR97P1850 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 603,759 0 2018/04/22 2018/07/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1234
Last Update:: 4/26/2018 10:15:09 PM

Friday, April 27, 2018 09:50

Quick Links

  Market Information

  Watches   Contact Us

         Contact us

         Business Calendar

         Export Trading Floor

         Rules & Regulations

        Offer Notices

        Futures Contracts

        Spot Market Info

        Futures Contracts

        Spot Market

 

  RSS

No. 351, Taleghani St, Vali Asr St, Tehran, Iran.

 E-Mail: international@ime.co.ir

 

All rights reserved by Iran Mercantile Exchange, 2016

Home|News|About us|Contact us|RSS