فارسی  
 

Option Trading Statistics

Symbol From To
Option Type Items Per Page

ContractDescriptionVolumeValueHighestLowestLast TradedPrimaryOpen InterestsChange Open InterestNumber of Active CustomersNumber of Active BrokersNumber of BuyersSettlement PriceClosing PriceClosing Price Change PercentDateAction DateReal Customers Trades Value (Buy)(IRR)Real Customers Trades Value (Sell)(IRR)Institutional Customers Trades Value (Buy)(IRR)Institutional Customers Trades Value (Cell)(IRR)Real Customers Trades Volume (Buy)(IRR)Real Customers Trades Volume (Sell)(IRR)Institutional Customers Trades Volume (Buy)(IRR)Institutional Customers Trades Volume (Sell)(IRR)Last Day Closing Price
SFDY98C08SFDY98C08 5 10,000,000 20,000 20,000 20,000 20,000 29 0 11611 20,000 8.737 2019/12/04 2020/01/13 10,000,000 10,000,000 0 0 5 5 0 0 18,393
SFDY98P08SFDY98P08 0 0 0 0 0 0 1 0 2200 5,376 -1.790 2019/12/04 2020/01/13 0 0 0 0 0 0 0 0 5,474
SFDY98C09SFDY98C09 15 14,585,000 10,000 9,000 9,850 10,000 37 4 9524 9,723 38.900 2019/12/04 2020/01/13 14,585,000 14,585,000 0 0 15 15 0 0 7,000
SFDY98P09SFDY98P09 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 9,740 -1.116 2019/12/04 2020/01/13 0 0 0 0 0 0 0 0 9,850
SFDY98C10SFDY98C10 12 5,896,000 5,000 4,000 4,990 4,000 196 11 211225 4,913 92.440 2019/12/04 2020/01/13 5,896,000 5,896,000 0 0 12 12 0 0 2,553
SFDY98P10SFDY98P10 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 15,463 -0.668 2019/12/04 2020/01/13 0 0 0 0 0 0 0 0 15,567
GCDY98C3800GCDY98C3800 0 0 0 0 0 0 13 0 4300 7,355,334 -0.342 2019/12/04 2020/01/11 0 0 0 0 0 0 0 0 7,380,602
GCDY98P3800GCDY98P3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 45,721 -5.716 2019/12/04 2020/01/11 0 0 0 0 0 0 0 0 48,493
GCDY98C4000GCDY98C4000 0 0 0 0 0 0 9 0 5300 5,520,175 -0.538 2019/12/04 2020/01/11 0 0 0 0 0 0 0 0 5,550,041
GCDY98P4000GCDY98P4000 0 0 0 0 0 0 12 0 8300 166,660 -3.578 2019/12/04 2020/01/11 0 0 0 0 0 0 0 0 172,845
GCDY98C4200GCDY98C4200 0 0 0 0 0 0 38 0 20700 3,898,350 0 2019/12/04 2020/01/11 0 0 0 0 0 0 0 0 3,898,350
GCDY98P4200GCDY98P4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 465,684 -2.042 2019/12/04 2020/01/11 0 0 0 0 0 0 0 0 475,392
GCDY98C4400GCDY98C4400 22 62,800,000 2,900,000 2,800,000 2,900,000 2,800,000 99 22 13731 2,854,545 14.751 2019/12/04 2020/01/11 62,800,000 62,800,000 0 0 22 22 0 0 2,487,586
GCDY98P4400GCDY98P4400 1 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 0 2211 500,000 -52.728 2019/12/04 2020/01/11 500,000 500,000 0 0 1 1 0 0 1,057,727
GCDY98C4600GCDY98C4600 4 4,244,900 1,122,100 1,000,000 1,122,000 1,000,000 4 0 6342 1,061,225 0 2019/12/04 2020/01/11 4,244,900 4,244,900 0 0 4 4 0 0 0
GCDY98P4600GCDY98P4600 2 2,200,000 1,200,000 1,000,000 1,200,000 1,000,000 2 0 3221 1,100,000 0 2019/12/04 2020/01/11 2,200,000 2,200,000 0 0 2 2 0 0 0
SFDY98C08SFDY98C08 0 0 0 0 0 0 29 0 11600 20,000 0 2019/12/05 2020/01/13 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000
SFDY98P08SFDY98P08 0 0 0 0 0 0 1 0 2200 4,776 -11.160 2019/12/05 2020/01/13 0 0 0 0 0 0 0 0 5,376
SFDY98C09SFDY98C09 6 6,200,000 11,000 10,000 10,000 10,000 43 6 10531 10,333 6.273 2019/12/05 2020/01/13 6,200,000 6,200,000 0 0 6 6 0 0 9,723
SFDY98P09SFDY98P09 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 8,860 -9.034 2019/12/05 2020/01/13 0 0 0 0 0 0 0 0 9,740
SFDY98C10SFDY98C10 2 666,000 3,330 3,330 3,330 3,330 198 2 221211 3,330 -32.220 2019/12/05 2020/01/13 666,000 666,000 0 0 2 2 0 0 4,913
SFDY98P10SFDY98P10 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 14,320 -7.391 2019/12/05 2020/01/13 0 0 0 0 0 0 0 0 15,463
GCDY98C3800GCDY98C3800 0 0 0 0 0 0 13 0 4300 8,339,848 13.385 2019/12/05 2020/01/11 0 0 0 0 0 0 0 0 7,355,334
GCDY98P3800GCDY98P3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 23,537 -48.520 2019/12/05 2020/01/11 0 0 0 0 0 0 0 0 45,721
GCDY98C4000GCDY98C4000 0 0 0 0 0 0 9 0 5300 6,455,497 16.943 2019/12/05 2020/01/11 0 0 0 0 0 0 0 0 5,520,175
GCDY98P4000GCDY98P4000 0 0 0 0 0 0 12 0 8300 96,386 -42.166 2019/12/05 2020/01/11 0 0 0 0 0 0 0 0 166,660
GCDY98C4200GCDY98C4200 8 35,800,000 5,000,000 4,000,000 4,000,000 4,900,000 38 0 19733 4,475,000 14.792 2019/12/05 2020/01/11 35,800,000 35,800,000 0 0 8 8 0 0 3,898,350
GCDY98P4200GCDY98P4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 297,913 -36.026 2019/12/05 2020/01/11 0 0 0 0 0 0 0 0 465,684
GCDY98C4400GCDY98C4400 14 41,410,000 2,990,000 2,900,000 2,990,000 2,900,000 112 13 14643 2,957,857 3.619 2019/12/05 2020/01/11 41,410,000 41,410,000 0 0 14 14 0 0 2,854,545
GCDY98P4400GCDY98P4400 0 0 0 0 0 0 1 0 2200 500,000 0 2019/12/05 2020/01/11 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000
1234
Last Update:: 12/10/2019 7:17:10 PM

Wednesday, December 11, 2019 06:57

Quick Links

  Market Information

  Watches   Contact Us

         Contact us

         Business Calendar

         Export Trading Floor

         Rules & Regulations

        Offer Notices

        Futures Contracts

        Spot Market Info

        Futures Contracts

        Spot Market

 

  RSS

Head Office and Trading Floor
Address:No.351, Taleghani Ave., Tehran, Iran
Zip Code: 1593649313
Phone: +98 21 8564 1022 - 1028 -1029
Fax: +98 21 88383000
E-mail: international@ime.co.ir

 

All rights reserved by Iran Mercantile Exchange, 2016

Home|News|About us|Contact us|RSS