فارسی  
 

Option Trading Statistics

Symbol From To
Option Type Items Per Page

ContractDescriptionVolumeValueHighestLowestLast TradedPrimaryOpen InterestsChange Open InterestNumber of Active CustomersNumber of Active BrokersNumber of BuyersSettlement PriceClosing PriceClosing Price Change PercentDateAction DateReal Customers Trades Value (Buy)(IRR)Real Customers Trades Value (Sell)(IRR)Institutional Customers Trades Value (Buy)(IRR)Institutional Customers Trades Value (Cell)(IRR)Real Customers Trades Volume (Buy)(IRR)Real Customers Trades Volume (Sell)(IRR)Institutional Customers Trades Volume (Buy)(IRR)Institutional Customers Trades Volume (Sell)(IRR)Last Day Closing Price
GCDY97C2700GCDY97C2700 0 0 0 0 0 0 1 0 2200 17,057,472 -9.348 2018/10/14 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 18,816,610
GCDY97C2800GCDY97C2800 2 49,200,000 24,600,000 24,600,000 24,600,000 24,600,000 7 -2 6622 24,600,000 0.408 2018/10/14 2019/01/14 49,200,000 49,200,000 0 0 2 2 0 0 24,500,000
GCDY97C2900GCDY97C2900 0 0 0 0 0 0 33 0 12800 15,324,937 -10.134 2018/10/14 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 17,053,112
GCDY97P2700GCDY97P2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 163,042 40.582 2018/10/14 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 115,976
GCDY97P2800GCDY97P2800 0 0 0 0 0 0 7 0 5400 223,235 38.630 2018/10/14 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 161,029
GCDY97P2900GCDY97P2900 0 0 0 0 0 0 5 0 6300 298,926 36.797 2018/10/14 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 218,517
GCDY97C3000GCDY97C3000 0 0 0 0 0 0 5 0 6300 14,484,073 -10.547 2018/10/14 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 16,191,989
GCDY97P3000GCDY97P3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 392,272 35.074 2018/10/14 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 290,412
GCDY97C3200GCDY97C3200 0 0 0 0 0 0 1 0 2200 12,863,629 -11.412 2018/10/14 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 14,520,857
GCDY97P3200GCDY97P3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 640,246 31.922 2018/10/14 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 485,319
GCDY97C3400GCDY97C3400 5 80,397,600 16,099,400 16,000,000 16,099,400 16,000,000 29 0 11613 16,079,520 24.353 2018/10/14 2019/01/14 80,397,600 80,397,600 0 0 5 5 0 0 12,930,446
GCDY97P3400GCDY97P3400 0 0 0 0 0 0 1 0 2200 982,520 29.118 2018/10/14 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 760,946
GCDY97C3500GCDY97C3500 0 0 0 0 0 0 49 0 14800 14,550,000 0 2018/10/14 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 14,550,000
GCDY97P3500GCDY97P3500 0 0 0 0 0 0 8 0 7400 1,193,058 27.830 2018/10/14 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 933,311
GCDY97C3600GCDY97C3600 0 0 0 0 0 0 109 0 391300 9,918,122 -49.464 2018/10/14 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 19,626,088
GCDY97P3600GCDY97P3600 0 0 0 0 0 0 161 0 321000 1,250,000 0 2018/10/14 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 1,250,000
GCDY97C4000GCDY97C4000 21 261,250,000 13,000,000 11,900,000 12,400,000 12,010,000 195 1 361273 12,440,476 -20.761 2018/10/14 2019/01/14 261,250,000 261,250,000 0 0 21 21 0 0 15,700,000
GCDY97P4000GCDY97P4000 0 0 0 0 0 0 51 0 13600 2,681,263 22.352 2018/10/14 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 2,191,430
GCDY97C4400GCDY97C4400 13 142,500,100 11,500,000 10,500,000 10,500,000 11,000,000 335 9 451054 10,961,546 -10.750 2018/10/14 2019/01/14 142,500,100 142,500,100 0 0 13 13 0 0 12,281,850
GCDY97P4400GCDY97P4400 0 0 0 0 0 0 9 0 4200 4,413,173 18.904 2018/10/14 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 3,711,516
GCDY97C2700GCDY97C2700 0 0 0 0 0 0 1 0 2200 17,704,204 3.791 2018/10/15 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 17,057,472
GCDY97C2800GCDY97C2800 0 0 0 0 0 0 7 0 6600 24,600,000 0 2018/10/15 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 24,600,000
GCDY97C2900GCDY97C2900 0 0 0 0 0 0 33 0 12800 15,954,704 4.109 2018/10/15 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 15,324,937
GCDY97P2700GCDY97P2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 140,673 -13.719 2018/10/15 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 163,042
GCDY97P2800GCDY97P2800 0 0 0 0 0 0 7 0 5400 194,051 -13.073 2018/10/15 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 223,235
GCDY97P2900GCDY97P2900 0 0 0 0 0 0 5 0 6300 261,672 -12.462 2018/10/15 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 298,926
GCDY97C3000GCDY97C3000 0 0 0 0 0 0 5 0 6300 15,103,433 4.276 2018/10/15 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 14,484,073
GCDY97P3000GCDY97P3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 345,651 -11.884 2018/10/15 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 392,272
GCDY97C3200GCDY97C3200 0 0 0 0 0 0 1 0 2200 13,458,254 4.622 2018/10/15 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 12,863,629
GCDY97P3200GCDY97P3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 570,973 -10.819 2018/10/15 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 640,246
1234
Last Update:: 10/20/2018 10:15:08 PM

Sunday, October 21, 2018 04:38

Quick Links

  Market Information

  Watches   Contact Us

         Contact us

         Business Calendar

         Export Trading Floor

         Rules & Regulations

        Offer Notices

        Futures Contracts

        Spot Market Info

        Futures Contracts

        Spot Market

 

  RSS

No. 351, Taleghani St, Vali Asr St, Tehran, Iran.

 E-Mail: international@ime.co.ir

 

All rights reserved by Iran Mercantile Exchange, 2016

Home|News|About us|Contact us|RSS