فارسی  
 

About Markets Rules & Regulations Beneficiaries Products Warehouses Education

Option Trading Statistics

Symbol From To
Option Type Items Per Page

ContractDescriptionVolumeValueHighestLowestLast TradedPrimaryOpen InterestsChange Open InterestNumber of Active CustomersNumber of Active BrokersNumber of BuyersSettlement PriceClosing Price (IRR)Closing Price Change PercentDateAction DateReal Customers Trades Value (Buy)(IRR)Real Customers Trades Value (Sell)(IRR)Institutional Customers Trades Value (Buy)(IRR)Institutional Customers Trades Value (Cell)(IRR)Real Customers Trades Volume (Buy)(IRR)Real Customers Trades Volume (Sell)(IRR)Institutional Customers Trades Volume (Buy)(IRR)Institutional Customers Trades Volume (Sell)(IRR)Last Day Closing Price
GCES96C1375GCES96C1375 0 0 0 0 0 0 19 0 3300 1,636,408 21.717 2018/01/17 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 1,344,433
GCES96P1375GCES96P1375 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 1,795 754.761 2018/01/17 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 210
GCES96C1400GCES96C1400 24 38,400,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 71 24 6411 1,600,000 45.656 2018/01/17 2018/03/13 38,400,000 38,400,000 0 0 24 24 0 0 1,098,472
GCES96P1400GCES96P1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 5,588 252.332 2018/01/17 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 1,586
GCES96C1425GCES96C1425 11 14,850,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 88 7 12411 1,350,000 56.976 2018/01/17 2018/03/13 14,850,000 14,850,000 0 0 11 11 0 0 860,000
GCES96P1425GCES96P1425 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 15,116 119.773 2018/01/17 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 6,878
GCES96C1450GCES96C1450 0 0 0 0 0 0 25 0 6300 933,260 48.970 2018/01/17 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 626,475
GCES96P1450GCES96P1450 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 39,061 50.872 2018/01/17 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 25,890
GCES96C1475GCES96C1475 0 0 0 0 0 0 6 0 3300 722,807 72.480 2018/01/17 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 419,067
GCES96P1475GCES96P1475 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 76,907 8.679 2018/01/17 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 70,765
GCES96C1500GCES96C1500 0 0 0 0 0 0 33 0 9400 535,238 21.645 2018/01/17 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 440,000
GCES96P1500GCES96P1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 148,648 -9.961 2018/01/17 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 165,094
GCES96C1375GCES96C1375 0 0 0 0 0 0 19 0 3300 1,631,454 -0.302 2018/01/18 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 1,636,408
GCES96P1375GCES96P1375 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 1,811 0.891 2018/01/18 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 1,795
GCES96C1400GCES96C1400 0 0 0 0 0 0 71 0 6400 1,600,000 0 2018/01/18 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 1,600,000
GCES96P1400GCES96P1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 5,638 0.894 2018/01/18 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 5,588
GCES96C1425GCES96C1425 1 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 87 -1 12411 700,000 -48.148 2018/01/18 2018/03/13 700,000 700,000 0 0 1 1 0 0 1,350,000
GCES96P1425GCES96P1425 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 15,242 0.833 2018/01/18 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 15,116
GCES96C1450GCES96C1450 0 0 0 0 0 0 25 0 6300 1,154,579 23.714 2018/01/18 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 933,260
GCES96P1450GCES96P1450 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 36,328 -6.996 2018/01/18 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 39,061
GCES96C1475GCES96C1475 0 0 0 0 0 0 6 0 3300 718,131 -0.646 2018/01/18 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 722,807
GCES96P1475GCES96P1475 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 77,389 0.626 2018/01/18 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 76,907
GCES96C1500GCES96C1500 5 2,000,000 400,000 400,000 400,000 400,000 38 5 10411 400,000 -25.266 2018/01/18 2018/03/13 2,000,000 2,000,000 0 0 5 5 0 0 535,238
GCES96P1500GCES96P1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 149,386 0.496 2018/01/18 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 148,648
GCES96C1375GCES96C1375 0 0 0 0 0 0 19 0 3300 1,750,754 7.312 2018/01/20 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 1,631,454
GCES96P1375GCES96P1375 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 895 -50.579 2018/01/20 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 1,811
GCES96C1400GCES96C1400 0 0 0 0 0 0 71 0 6400 1,600,000 0 2018/01/20 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 1,600,000
GCES96P1400GCES96P1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 3,154 -44.058 2018/01/20 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 5,638
GCES96C1425GCES96C1425 0 0 0 0 0 0 87 0 12400 700,000 0 2018/01/20 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000
GCES96P1425GCES96P1425 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 9,305 -38.951 2018/01/20 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 15,242
123
Last Update:: 1/23/2018 10:15:09 PM

Wednesday, January 24, 2018 01:15

Quick Links

  Market Information

  Watches   Contact Us

         Contact us

         Business Calendar

         Export Trading Floor

         Rules & Regulations

        Offer Notices

        Futures Contracts

        Spot Market Info

        Futures Contracts

        Spot Market

 

  RSS

No. 351, Taleghani St, Vali Asr St, Tehran, Iran.

 E-Mail: international@ime.co.ir

 

All rights reserved by Iran Mercantile Exchange, 2016

Home|News|About us|Contact us|RSS