فارسی  
 

About Markets Rules & Regulations Beneficiaries Products Warehouses Education

Price Data

Last Update: Friday, August 18, 2017
Commodity Type Offer Qty Demand Qty Traded Volume Value (IRR) Closing Price (IRR) Last Trade Change from Last Trade (IRR) Price Limit(±%)
CAUSTIC SODA Cash 8,000 5,525 5,525 43,172,350 7,814 Friday, August 11, 2017 92 1.19
POLYETHYLENE TEREPHTHALATE TEXTILE GRADE641 Cash 3,014 1,892 1,892 65,994,852 34,881 Friday, July 7, 2017 1816 5.49
POLYETHYLENE TEREPHTHALATE TG645 Cash 1,012 1,012 1,012 34,240,008 33,834 Friday, August 11, 2017 531 1.59
Polyethylene Terephthalate Super Bright TG641 Cash 2,002 1,078 1,078 39,094,748 36,266 Friday, August 11, 2017 570 1.6
Polyethylene Terephthalate Super Bright TG645 Cash 1,518 220 220 7,740,700 35,185 Friday, August 11, 2017
2 ETHYL HEXANOL Physical Forward 1,100 1,760 1,100 41,813,508 38,012 Tuesday, August 8, 2017 -187 -0.49
AMMONIA Cash 1,000 340 340 1,970,640 5,796 Friday, August 11, 2017 88 1.54
AMMONIA Cash 200 20 20 115,920 5,796 Friday, August 11, 2017 88 1.54
POLYVINYL CHLORIDE S70 Cash 1,980 132 132 4,847,700 36,725 Friday, August 11, 2017 -12 -0.03
POLYPROPYLENE HP552R Cash 330 330 330 12,569,040 38,088 Sunday, August 13, 2017 0 0
POLYPROPYLENE MR332C Cash 66 66 66 3,137,508 47,538 Sunday, August 13, 2017 0 0
TURBOCHARGED DIRECT INJECTION Cash 500 100 100 12,076,600 120,766 Saturday, August 12, 2017 3391 2.89
NITRIC ACID Cash 300 60 60 414,000 6,900 Saturday, August 12, 2017
Insulation BOF - Export Cash ($) 400 300 300 90 300 Monday, July 24, 2017 0 0
BITUMEN 6070 - Export Cash ($) 1,000 800 800 240 300 Saturday, August 12, 2017 0 0
Edible Wheat Cash 310.78 150 150 1,354,500 9,030 Tuesday, August 15, 2017
Edible Wheat Cash 2,581.82 1,500 1,500 13,545,000 9,030 Tuesday, August 15, 2017
White Sugar Cash 650 50 50 1,260,000 25,200 Tuesday, August 15, 2017 0 0
Edible Wheat Cash 5,000 250 250 2,257,500 9,030 Tuesday, August 15, 2017
Edible Wheat Cash 5,000 250 250 2,257,500 9,030 Tuesday, August 15, 2017
Edible Wheat Cash 2,000 250 250 2,257,500 9,030 Tuesday, August 15, 2017 1030 12.88
White Sugar Cash 500 25 25 630,000 25,200 Tuesday, August 15, 2017 0 0
Feed Barley Cash 300 1,100 300 3,023,000 10,077 Tuesday, August 15, 2017 55 0.55
Feed Barley Cash 500 1,050 500 5,018,250 10,037 Tuesday, August 15, 2017 15 0.15
White Sugar Cash 400 50 50 1,260,000 25,200 Tuesday, August 15, 2017
White Sugar Cash 600 25 25 630,000 25,200 Tuesday, August 15, 2017 0 0
Maize Cash 1,000 50 50 360,000 7,200 Tuesday, August 15, 2017 0 0
Feed Barley Cash 67.865 135.73 67.865 734,027.84 10,816 Monday, August 14, 2017 1416 15.06
Feed Barley Cash 19.58 78.32 19.58 197,934.22 10,109 Tuesday, August 15, 2017 50 0.5
VACCUM BOTTOM Cash 7,000 51,820 7,000 53,473,000 7,639 Sunday, August 13, 2017 0 0
LIGHT LUBE CUT Cash 500 500 500 5,353,500 10,707 Friday, August 11, 2017
GRANULATED SULPHUR Cash 100 100 100 191,500 1,915 Friday, August 11, 2017 0 0
BITUMEN 60/70 Cash 3,000 25 25 217,600 8,704 Tuesday, August 15, 2017 0 0
BITUMEN PG6422 Cash 3,000 120 120 1,068,480 8,904 Tuesday, August 15, 2017 0 0
BITUMEN PG5822 Cash 3,000 718 718 6,393,072 8,904 Tuesday, August 15, 2017
BITUMEN PG6422 Cash 3,000 155 155 1,380,120 8,904 Tuesday, August 15, 2017 0 0
BITUMEN PG6422 Cash 500 300 300 2,746,200 9,154 Tuesday, August 15, 2017 0 0
BITUMEN MC250 Cash 100 25 25 305,550 12,222 Saturday, August 12, 2017 0 0
VACCUM BOTTOM Cash 12,000 15,000 12,000 88,602,500 7,384 Tuesday, August 15, 2017 -128 -1.7
VACCUM BOTTOM Cash 5,000 200 200 1,458,400 7,292 Tuesday, August 15, 2017 0 0
LMP HIGH DENSITY POLYETHYLENE Cash 60 80 60 1,897,320 31,622 Friday, August 11, 2017 166 0.53
Trade Total Value(Thousand Rials): 465,060,358.06  
Last Update:: 19 Aug 2017 13:48:41:330

Saturday, August 19, 2017 12:48

Quick Links

  Market Information

  Watches   Contact Us

         Contact us

         Business Calendar

         Export Trading Floor

         Rules & Regulations

        Offer Notices

        Futures Contracts

        Spot Market Info

        Futures Contracts

        Spot Market

 

  RSS

No. 351, Taleghani St, Vali Asr St, Tehran, Iran.

 E-Mail: international@ime.co.ir

 

All rights reserved by Iran Mercantile Exchange, 2016

Home|News|About us|Contact us|RSS