فارسی  
 

About Markets Rules & Regulations Beneficiaries Products Warehouses Education

Price Data

Last Update: 2017/12/18
Commodity Type Offer Qty Demand Qty Traded Volume Trade Value(Thousand IRR) Closing Price (IRR) Last Trade Change from Last Trade (IRR) Price Limit(±%)
Edible Wheat Cash 6,000 1,000 1,000 8,799,000 8,799 Wednesday, December 13, 2017 399 4.75
Maize (Article 33) Cash 67.784 338.92 67.784 644,558.056 9,509 Sunday, December 17, 2017 -280 -2.86
Maize (Article 33) Cash 229.927 844.854 229.927 2,243,857.593 9,759 Sunday, December 17, 2017 -30 -0.31
Maize (Article 33) Cash 26.518 79.554 26.518 256,137.362 9,659 Wednesday, March 1, 2017 2659 37.99
Maize (Article 33) Cash 65.684 131.368 65.684 644,951.196 9,819 Sunday, December 17, 2017 82 0.84
Maize (Article 33) Cash 21.041 42.082 21.041 204,497.479 9,719 Sunday, December 17, 2017 -18 -0.18
Maize (Article 33) Cash 56.864 113.728 56.864 551,523.936 9,699 Sunday, December 17, 2017 -38 -0.39
Maize (Article 33) Cash 198.801 298.801 198.801 1,930,158.909 9,709 Sunday, December 17, 2017 -28 -0.29
Maize (Article 33) Cash 116.728 583.64 116.728 1,142,650.392 9,789 Saturday, December 16, 2017 54 0.55
Maize (Article 33) Cash 46.559 232.795 46.559 457,069.703 9,817 Sunday, December 17, 2017 118 1.22
Edible Wheat Cash 1,000 1,000 1,000 9,020,000 9,020 Saturday, December 16, 2017
Edible Wheat Cash 1,000 500 500 4,510,000 9,020 Sunday, December 17, 2017 0 0
Maize (Article 33) Cash 22.818 114.09 22.818 222,178.866 9,737 Sunday, December 17, 2017 38 0.39
- Cash 2,100 600 600 5,412,000 9,020
Parafin Wax Cash 851 874 828 23,184,000 28,000 Monday, December 11, 2017 0 0
BITUMEN 60/70 Cash 3,000 1,933 1,933 24,781,060 12,820 Sunday, December 17, 2017 0 0
BITUMEN 60/70 Cash 500 190 190 2,483,300 13,070 Saturday, December 16, 2017 0 0
BITUMEN 85100 Cash 100 50 50 641,000 12,820 Tuesday, December 5, 2017 0 0
BITUMEN 60/70 Cash 100 33 33 423,060 12,820 Sunday, December 17, 2017 0 0
BITUMEN PG6422 Cash 1,000 741 741 9,833,070 13,270 Saturday, December 16, 2017 0 0
BITUMEN 60/70 Cash 1,000 46 46 601,220 13,070 Saturday, December 16, 2017 0 0
BITUMEN PG5822 Cash 800 785 785 10,834,570 13,802 Sunday, December 3, 2017
BITUMEN 85100 Cash 210 202 202 2,747,604 13,602 Saturday, December 16, 2017 0 0
BITUMEN 60/70 Cash 700 664 664 8,512,480 12,820 Sunday, December 10, 2017 0 0
BITUMEN 85100 Cash 200 143 143 1,833,260 12,820 Tuesday, December 5, 2017 0 0
POLYPROPYLENE-552R Cash 504 1,008 504 24,010,602 47,640 Monday, December 11, 2017 -1048 -2.15
POLYPROPYLENE ZH515MA Cash 105 231 105 5,300,715 50,483 Tuesday, December 5, 2017 1122 2.27
POLYPROPYLENE ZR230C Cash 315 609 315 16,489,620 52,348 Monday, December 11, 2017 740 1.43
POLYPROPYLENE - ZH510L Cash 504 1,428 504 24,235,911 48,087 Monday, December 11, 2017 -285 -0.59
POLYPROPYLENE ZB332C Cash 210 357 210 11,393,781 54,256 Monday, December 11, 2017 -1271 -2.29
LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE Cash 1,500 2,300 1,500 67,811,000 45,207 Monday, December 11, 2017 106 0.24
HIGH DENSITY POLYETHYLENE CRP100N Cash 1,500 1,200 1,060 58,407,060 55,101 Monday, December 11, 2017 569 1.04
POLYPROPYLENE HP552R Cash 700 1,480 700 33,316,320 47,595 Monday, December 11, 2017 -772 -1.6
POLYPROPYLENE Z30S Cash 400 880 400 19,075,560 47,689 Monday, December 11, 2017 -447 -0.93
HIGH DENSITY POLYETHYLENE BL3 Cash 660 726 660 30,547,286 46,284 Tuesday, December 12, 2017 239 0.52
LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE 22B02 Cash 1,008 96 72 3,213,864 44,637 Tuesday, December 12, 2017 236 0.53
HIGH DENSITY POLYETHYLENE EX5 Cash 960 336 216 10,121,544 46,859 Tuesday, December 12, 2017 -297 -0.63
POLYPROPYLENE Z30S Cash 1,892 3,432 1,892 90,591,028 47,881 Tuesday, December 12, 2017 -841 -1.73
POLYPROPYLENE C30G Cash 770 2,266 770 37,084,014 48,161 Sunday, July 30, 2017 10293 27.18
EXTRUSION POLYPROPYLENE C30S Cash 550 2,068 550 27,184,168 49,426 Tuesday, December 12, 2017 -1162 -2.3
POLYPROPYLENE MR332C Cash 330 1,056 330 17,408,358 52,753 Tuesday, December 12, 2017 654 1.26
HIGH DENSITY POLYETHYLENE 62N07UV Cash 480 120 120 5,144,640 42,872 Tuesday, December 12, 2017 255 0.6
HIGH DENSITY POLYETHYLENE CRP100N Cash 1,320 572 374 20,607,774 55,101 Tuesday, December 12, 2017 569 1.04
POLYPROPYLENE HP510L Cash 880 3,542 880 43,641,598 49,593 Tuesday, December 12, 2017 -187 -0.38
POLYPROPYLENE EP548R Cash 660 572 550 27,562,150 50,113 Tuesday, December 12, 2017 -1076 -2.1
POLYPROPYLEN EPX548T Cash 110 22 22 1,125,278 51,149 Tuesday, December 12, 2017 -189 -0.37
POLYPROPYLENE HP552R Cash 440 1,034 440 21,160,326 48,092 Tuesday, December 12, 2017 -424 -0.87
POLYPROPYLENE EP440L Cash 440 286 286 14,332,318 50,113 Tuesday, December 12, 2017 -539 -1.06
POLYPROPYLENE RPX345S Cash 440 660 440 23,438,624 53,270 Tuesday, December 12, 2017 -933 -1.72
POLYPROPYLENE HP525J Physical Forward 2,002 3,564 2,002 98,777,800 49,340 Tuesday, December 12, 2017 327 0.67
POLYPROPYLENE SF060 Cash 903 2,940 903 44,963,646 49,794 Monday, December 11, 2017 872 1.78
POLYPROPYLENE HP564S Physical Forward 1,518 1,518 1,518 70,509,582 46,449 Tuesday, December 12, 2017 308 0.67
POLYPROPYLENE EP440G Cash 99 429 99 5,510,109 55,658 Tuesday, October 24, 2017 2889 5.47
LOW DENSITY POLYETHYLENE 2420E02 Cash 960 552 480 22,871,520 47,649 Tuesday, December 12, 2017 118 0.25
POLYPROPYLENE RG1102XL Cash 315 1,008 315 15,554,595 49,380 Tuesday, December 12, 2017 91 0.18
GRANULATED SULPHUR - Export Free Cash($) 1,000 1,000 0 0 Monday, December 11, 2017
BITUMEN 6070 - Export Free Cash($) 400 400 400 5,022,000 12,555,000 Saturday, December 9, 2017 20 7.14
BITUMEN 4050 - Export Free Cash($) 5,000 5,000 5,000 60,682,500 12,136,500 Saturday, December 16, 2017
POLYPROPYLENE ZB332C- OFF1 Cash 63 294 63 3,256,407 51,689 Monday, December 11, 2017 1320 2.62
POLYPROPYLENE ZH510L - OFF1 Cash 84 378 84 4,009,278 47,730
HIGH DENSITY POLYETHYLENE CRP100N-OFF2 Cash 70 490 70 3,632,230 51,889
POLYPROPYLENE EPC40R- OFF2 Cash 20 80 20 914,180 45,709 Tuesday, October 18, 2016 9598 26.58
POLYPROPYLENE HP510L- OFF 2 Cash 20 120 20 964,180 48,209 Sunday, April 16, 2017 8002 19.9
HOT SHEET Physical Forward (Matching) 11,924 11,924 11,924 297,563,420 24,955 Monday, December 11, 2017 0 0
HOT SHEET Physical Forward (Matching) 7,583 7,583 7,583 178,200,500 23,500 Monday, December 11, 2017 0 0
CRS- B Physical Forward (Matching) 30,002 30,002 30,002 839,365,954 27,977 Monday, December 11, 2017 0 0
Galvanized Sheet G Physical Forward (Matching) 5,376 5,376 5,376 183,945,216 34,216 Monday, December 11, 2017 0 0
Tin Plate Physical Forward (Matching) 6,082 6,082 6,082 240,610,002 39,561 Monday, December 11, 2017 0 0
HOT SHEET Physical Forward 44,000 85,470 44,000 1,129,179,150 25,663 Monday, December 11, 2017 708 2.84
HOT SHEET Physical Forward 25,300 12,210 9,130 214,555,000 23,500 Monday, December 11, 2017 0 0
CRS- B Physical Forward 3,900 2,900 2,900 81,133,300 27,977 Monday, December 11, 2017 0 0
Gold Bullion 999 Cash 0.01 0.02 0.01 15,880,000 1,588,000 Monday, December 11, 2017 -7000 -0.44
Trade Total Value(Thousand Rials): 4,272,217,315.492  
Last Update:: 2017/12/18

Monday, December 18, 2017 21:49

Quick Links

  Market Information

  Watches   Contact Us

         Contact us

         Business Calendar

         Export Trading Floor

         Rules & Regulations

        Offer Notices

        Futures Contracts

        Spot Market Info

        Futures Contracts

        Spot Market

 

  RSS

No. 351, Taleghani St, Vali Asr St, Tehran, Iran.

 E-Mail: international@ime.co.ir

 

All rights reserved by Iran Mercantile Exchange, 2016

Home|News|About us|Contact us|RSS