فارسی  
 

Price Data

Last Update: 2018/08/15
Commodity Type Offer Qty Demand Qty Traded Volume Trade Value(Thousand IRR) Closing Price Last Trade Change from Last Trade (IRR) Price Limit(±%)
STEEL SLAB C Physical Forward 40,000 38,000 38,000 885,780,000 23,310 Tuesday, July 31, 2018 -929 -3.83
PURIFIED TEREPHTHALIC ACID- OFF1 Cash 400 80 60 2,232,540 37,209 Tuesday, August 7, 2018 -99 -0.27
MONO ETHYLENE GLYCOL-OFF1 Cash 352 11 11 332,882 30,262 Tuesday, August 7, 2018
VACCUM BOTTOM Cash 24,000 24,000 24,000 359,664,000 14,986 Saturday, August 11, 2018 0 0
HEAVY LUBE CUT Cash 12,000 38,500 12,000 277,920,000 23,160 Friday, August 10, 2018 0 0
LIGHT LUBE CUT Cash 4,000 12,000 4,000 86,420,000 21,605 Friday, August 10, 2018 -2160 -9.09
Gold Bullion 997 Cash 0.002 0.002 0 0 Monday, August 6, 2018
Gold Bullion 997 Cash 0.002 0.002 0 0 Monday, August 6, 2018
Gold Bullion 997 Cash 0.002 0.002 0.002 7,201,637.019 3,599,019 Monday, August 6, 2018
MEG Cash 900 12,900 900 35,747,100 39,719 Tuesday, August 7, 2018 -2305 -5.48
DEG Cash 150 1,700 150 4,706,250 31,375 Tuesday, August 7, 2018 -2031 -6.08
MELAMINE CRYSTAL Cash 220 2,945 220 16,216,420 73,711 Tuesday, August 7, 2018 -3664 -4.74
ACETIC ACID Cash 1,104 9,476 1,104 31,907,808 28,902 Tuesday, August 7, 2018 -570 -1.93
GRANULAR UREA Cash 4,000 9,020 4,000 44,100,000 11,025 Tuesday, August 7, 2018 426 4.02
O-XYLENE Cash 1,000 3,700 1,000 40,727,000 40,727 Tuesday, August 7, 2018 -958 -2.3
HEAVY AROMATIC Cash 500 220 220 6,455,900 29,345 Tuesday, August 7, 2018 -1572 -5.08
CAUSTIC SODA Cash 12,000 54,475 12,000 99,180,000 8,265 Tuesday, August 7, 2018 2 0.02
STYRENE MONOMER Cash 6,288 34,392 6,288 398,401,392 63,359 Tuesday, August 7, 2018 -4787 -7.02
STYRENE MONOMER Cash 1,200 4,392 1,200 76,030,800 63,359 Tuesday, August 7, 2018 -4787 -7.02
MEG Cash 330 2,618 330 13,107,270 39,719 Tuesday, August 7, 2018 -2305 -5.48
DEG Cash 110 2,288 110 3,451,250 31,375 Tuesday, August 7, 2018 -2031 -6.08
XYLENE MIX Physical Forward 2,000 16,600 2,000 76,504,000 38,252 Tuesday, August 7, 2018 -648 -1.67
BENZENE Physical Forward 3,000 3,000 3,000 104,391,000 34,797 Tuesday, August 7, 2018 -1702 -4.66
PURIFIED TERFETALIC ACID Physical Forward 250 3,790 250 11,162,500 44,650 Tuesday, August 7, 2018 -119 -0.27
GRANULAR UREA Cash 200 140 140 1,470,000 10,500 Tuesday, August 7, 2018
SULFURIC ACID Cash 1,008 1,416 1,008 4,762,800 4,725 Tuesday, August 7, 2018 0 0
2 ETHYL HEXANOL Physical Forward 990 4,246 990 51,152,310 51,669 Tuesday, August 7, 2018 -1578 -2.96
VINYL ACETATE MONOMER Physical Forward 440 14,443 440 21,717,960 49,359 Tuesday, August 7, 2018 -2667 -5.13
MEG Cash 407 13,079 407 16,165,633 39,719 Tuesday, August 7, 2018 -2305 -5.48
DI ETHANOL AMINE Physical Forward 110 946 110 5,805,910 52,781 Tuesday, August 7, 2018 -2857 -5.13
MELAMINE CRYSTAL Cash 100 1,110 100 7,371,100 73,711 Tuesday, July 31, 2018 -3296 -4.28
CAUSTIC SODA Cash 200 200 200 1,574,400 7,872 Saturday, June 9, 2018
BITUMEN 6070 - Export Cash ($) 100 100 100 1,512,000 15,120,000 Tuesday, August 7, 2018
BITUMEN 6070 - Export Cash ($) 5,000 5,000 5,000 88,200,000 17,640,000 Saturday, May 19, 2018 115 37.7
BITUMEN 85100 - Export Cash ($) 310 310 310 5,338,200 17,220,000 Saturday, April 7, 2018 145 54.72
BITUMEN 6070 - Export Cash ($) 3,000 3,000 3,000 50,400,000 16,800,000 Friday, July 27, 2018 0 0
BITUMEN 6070 - Export Cash ($) 1,200 800 800 13,776,000 17,220,000 Monday, August 6, 2018 25 6.49
White Sugar Cash 100 1,540 100 2,858,100 28,581 Friday, April 28, 2017 3381 13.42
Wheat Flour Cash 250 5 5 65,625 13,125 Sunday, August 20, 2017
Saffron Basket Cash 2.5 1.3 1.3 68,900,000 53,000 Monday, August 6, 2018 0 0
Grade 1 Filament Saffron (Regular Pushal) Cash 1 0.235 0.235 11,413,010 48,566 Tuesday, August 7, 2018 0 0
Edible Wheat Cash 800 1,600 800 7,287,200 9,109 Saturday, August 11, 2018 89 0.99
Grade 1 Filament Saffron (High Quality Pushal) Cash 1 0.04 0.04 2,158,160 53,954 Friday, August 10, 2018
Edible Wheat Cash 2,400 2,400 2,400 21,648,000 9,020 Saturday, August 11, 2018 -85 -0.93
Edible Wheat Cash 800 2,400 800 7,318,000 9,148 Saturday, August 11, 2018 -20 -0.22
Edible Wheat Cash 400 800 400 3,643,600 9,109 Tuesday, August 7, 2018 89 0.99
Edible Wheat Cash 400 2,000 400 3,811,600 9,529 Friday, August 10, 2018 384 4.2
Edible Wheat Cash 800 800 800 7,216,000 9,020 Saturday, August 11, 2018 0 0
White Sugar Cash 200 550 200 5,493,100 27,466 Saturday, August 11, 2018 -4 -0.01
White Sugar Physical Forward 500 350 350 9,527,000 27,220 Saturday, August 11, 2018 -68 -0.25
White Sugar Physical Forward 500 1,150 500 13,684,525 27,369 Saturday, August 11, 2018 104 0.38
White Sugar Physical Forward 500 1,025 500 13,677,225 27,354 Saturday, August 11, 2018 84 0.31
Premium Quality Cut-Filament Saffron (Sargol) Cash 1 0.03 0.03 1,715,610 57,187 Tuesday, August 7, 2018 0 0
White Sugar Physical Forward 500 450 450 12,249,000 27,220 Saturday, August 11, 2018 0 0
Trade Total Value(Thousand Rials): 3,043,551,817.019  
Last Update:: 2018/08/15

Friday, August 17, 2018 19:03

Quick Links

  Market Information

  Watches   Contact Us

         Contact us

         Business Calendar

         Export Trading Floor

         Rules & Regulations

        Offer Notices

        Futures Contracts

        Spot Market Info

        Futures Contracts

        Spot Market

 

  RSS

No. 351, Taleghani St, Vali Asr St, Tehran, Iran.

 E-Mail: international@ime.co.ir

 

All rights reserved by Iran Mercantile Exchange, 2016

Home|News|About us|Contact us|RSS