فارسی  
 

About Markets Rules & Regulations Beneficiaries Products Warehouses Education

Price Data

Last Update: 2018/04/25
Commodity Type Offer Qty Demand Qty Traded Volume Trade Value(Thousand IRR) Closing Price Last Trade Change from Last Trade (IRR) Price Limit(±%)
BITUMEN 6070 - Export Cash ($) 500 500 500 5,670,000 11,340,000 Sunday, April 22, 2018
BASE OIL SN500 - Export Cash ($) 20,000 20,000 20,000 760,200,000 38,010,000 Tuesday, November 9, 2010
LUMP SULPHUR - Export Cash ($) 10,000 10,000 10,000 37,800,000 3,780,000 Sunday, April 22, 2018
BITUMEN 6070 - Export Cash ($) 800 800 800 9,072,000 11,340,000 Monday, April 16, 2018
Insulation BPP - Export Cash ($) 250 250 250 3,675,000 14,700,000 Tuesday, March 6, 2018 -30 -7.89
STEEL BLOOM 5SP Physical Forward 50,000 30,000 30,000 660,000,000 22,000 Tuesday, April 10, 2018 -1259 -5.41
XYLENE MIX Physical Forward 1,500 1,660 1,500 43,870,060 29,247 Tuesday, April 17, 2018 714 2.5
Steel Scrap Cash 300 600 300 4,727,700 15,759 Monday, March 12, 2018
Concentrate Phosphate Cash 1,500 1,694 1,500 3,579,750 2,387 Tuesday, April 17, 2018 0 0
NORMAL BUTANOL Cash 66 231 66 2,478,630 37,555 Tuesday, April 10, 2018 3368 9.85
White Sugar Cash 1,000 25 25 680,500 27,220 Tuesday, April 17, 2018 0 0
Edible Wheat Cash 1,200 1,600 1,200 10,859,200 9,049 Monday, April 23, 2018 29 0.32
Edible Wheat Cash 1,200 2,000 1,200 10,880,400 9,067 Monday, April 23, 2018 47 0.52
Edible Wheat Cash 1,600 2,400 1,600 14,483,600 9,052 Monday, April 23, 2018 15 0.17
Rapeseed Physical Forward 5,000 50 50 950,000 19,000 Monday, April 23, 2018
Edible Wheat Cash 800 1,200 800 7,258,400 9,073 Saturday, April 21, 2018 53 0.59
Edible Wheat Cash 2,400 4,000 2,400 22,012,000 9,172 Monday, April 23, 2018 -102 -1.1
Crude Soybean Oil Cash 1,000 200 200 7,137,800 35,689 Monday, April 23, 2018 0 0
Raw Sugar Cash 5,000 200 200 4,700,000 23,500 Monday, April 23, 2018 0 0
STYRENE MONOMER Cash 6,000 6,072 6,000 307,632,000 51,272 Tuesday, April 17, 2018 -897 -1.72
MELAMINE CRYSTAL Cash 100 390 100 7,202,100 72,021 Tuesday, April 17, 2018 3235 4.7
BENZENE Cash 3,000 1,000 1,000 36,524,000 36,524 Tuesday, April 17, 2018 -269 -0.73
O-XYLENE Cash 2,000 2,100 2,000 58,400,120 29,200 Tuesday, April 17, 2018 448 1.56
MEG Cash 225 225 225 8,815,950 39,182 Tuesday, April 17, 2018 2893 7.97
DEG Cash 125 975 125 4,004,875 32,039 Tuesday, April 17, 2018 3229 11.21
ACETIC ACID Cash 1,058 1,702 1,058 32,893,197 31,090 Tuesday, April 17, 2018 1315 4.42
GRANULAR UREA Cash 2,000 680 680 6,579,680 9,676 Tuesday, April 17, 2018 200 2.11
MELAMINE CRYSTAL Cash 120 455 120 8,742,320 72,853 Tuesday, April 17, 2018 773 1.07
MELAMINE CRYSTAL Cash 100 155 55 3,680,050 66,910 Tuesday, April 17, 2018 -5170 -7.17
PURIFIED TERFETALIC ACID Physical Forward 250 110 110 3,729,110 33,901 Tuesday, April 17, 2018 1044 3.18
STYRENE MONOMER Cash 1,008 768 768 39,376,896 51,272 Tuesday, April 17, 2018 -897 -1.72
VINYL ACETATE MONOMER Cash 660 473 473 22,183,700 46,900 Tuesday, April 17, 2018 0 0
MEG Cash 880 1,364 858 33,618,156 39,182 Tuesday, April 17, 2018 1569 4.17
ISO BUTANOL Physical Forward 550 8,272 550 18,708,250 34,015 Wednesday, January 24, 2018 -862 -2.47
DI ETHANOL AMINE Cash 330 132 132 6,425,496 48,678 Tuesday, April 17, 2018 0 0
2 ETHYL HEXANOL Cash 1,210 1,969 1,210 63,782,180 52,713 Tuesday, April 17, 2018 2385 4.74
VACCUM BOTTOM Physical Forward 125,000 125,000 125,000 1,282,875,000 10,263 Sunday, April 15, 2018 -922 -8.24
VACCUM BOTTOM Cash 10,000 10,225 10,000 102,634,850 10,263 Sunday, April 15, 2018 -922 -8.24
LUMP SULPHUR Cash 3,000 920 920 3,220,000 3,500 Monday, April 16, 2018 100 2.94
BITUMEN 60/70 Cash 3,000 142 142 1,824,700 12,850 Monday, April 16, 2018 -900 -6.55
BITUMEN PG6422 Cash 5,000 2,137 2,137 27,994,700 13,100 Monday, April 16, 2018
BITUMEN 60/70 Cash 20,000 487 487 6,257,950 12,850 Monday, April 16, 2018 -900 -6.55
BITUMEN MC250 Cash 3,000 23 23 395,600 17,200 Monday, April 16, 2018 -300 -1.71
VACCUM BOTTOM Cash 12,500 2,000 2,000 22,578,000 11,289 Sunday, April 22, 2018 0 0
VACCUM BOTTOM Cash 5,000 5,000 5,000 56,445,000 11,289 Sunday, April 22, 2018 0 0
LIGHT LUBE CUT Cash 3,000 4,000 1,000 18,466,000 18,466 Sunday, April 15, 2018 3313 21.86
VACCUM BOTTOM Cash 15,000 38,000 15,000 177,795,000 11,853 Monday, April 23, 2018 0 0
VACCUM BOTTOM Cash 9,000 9,000 9,000 92,448,000 10,272 Sunday, April 22, 2018 0 0
Trade Total Value(Thousand Rials): 4,065,267,920  
Last Update:: 2018/04/25

Wednesday, April 25, 2018 15:59

Quick Links

  Market Information

  Watches   Contact Us

         Contact us

         Business Calendar

         Export Trading Floor

         Rules & Regulations

        Offer Notices

        Futures Contracts

        Spot Market Info

        Futures Contracts

        Spot Market

 

  RSS

No. 351, Taleghani St, Vali Asr St, Tehran, Iran.

 E-Mail: international@ime.co.ir

 

All rights reserved by Iran Mercantile Exchange, 2016

Home|News|About us|Contact us|RSS